18/4/14

Το "Αγιον" Φως και οι μεγάλοι εκκλησιαστικοί και λαϊκοί αρνητές του


Υπάρχει μια γραμμή που χωρίζει τον κόσμο της λογικής και της φύσης από αυτόν της πίστης και της μετα-φύσης. Γραμμή που ο καθένας την τραβάει όπου ο ίδιος κρίνει σκόπιμο, με κριτήριο προσωπικό. Όπως όμως και να την τραβήξει τη γραμμή, καλό είναι μετά να μην περνά από δω και από κει έτσι πρόχειρα κι αυθαίρετα. Ευτελίζει και τους δύο κόσμους, κι αυτόν της φύσης και τον άλλο, της μετα- φύσης.

Είναι προς τιμή των ανθρώπων της Εκκλησίας που κατήγγειλαν την αγυρτεία του Αγίου Φωτός. Νοηματοδότησαν έτσι την αυτοτέλεια, το μεγαλείο και το βαθύ περιεχόμενο του κόσμου της πίστης.

Ο Αρχιεπίσκοπος και Δάσκαλος του Γένους Νικηφόρος Θεοτόκης (1736- 1800) γράφει (Κ. Σιμόπουλος, Περί του εν Ιεροσολύμοις Αγίου Φωτός, Επετ. Βυζαντινών Σπουδών): "Ουκ απ΄ ουρανού κατέρχεται, ουδ΄ από του τάφου αναβλύζει, αλλ' ο επί την διακονίαν ταύτην ταχθείς αρχιερεύς εν τω λεγομένω εισελθών κουβουκλίω τον πυρίτην παίων πυρ εξάγει... Και ο μεν αγελαίος λαός εκ του τάφου το φως αναβλύσαν νομίζει, ουδείς δ΄ αυτώ τουναντίον ειπείν θαρσεί δεινόν τι πάθει δεδιττόμενος."

Ο Αδαμάντιος Κοραής στο έργο του “Διάλογος περί του εν Ιεροσολύμοις Αγίου Φωτός” γράφει: "Η ίδια η Αγία Γραφή επροφήτευσεν ότι μέλλουν να γεννηθώσιν πονηροί και γόητες άνθρωποι εμπορευόμενοι τους χριστιανούς με πλαστούς λόγους, με ψευδή θαύματα, δια να τρέφωσι τας καθημερινάς τρυφάς και να πληρώνωσι τας ηδονάς των. Δεν σε λανθάνει βεβαίως πόσαι χιλιάδες προσκυνητών υπάγουν καθ΄έτος εις την Ιερουσαλήμ και πόσας μυριάδας γροσίων ξοδεύει ο καθείς εξ αυτών για να αξιωθεί να ίδη το άγιον φως."

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Εφραιμ ο εξ Αθηνών (πέθανε το 1771) κατήγγειλε την απάτη και μίλησε για “χειροποίητον ραδιουργίαν των φωτοποιών” . Αφορίστηκε από τον Πατριάρχη Κων/ πόλεως Παϊσιο τον Β'.

Και θα υπάρχουν ασφαλώς και άλλοι που η πίστη τους είχε μεγαλείο και βάθος και δε χρειαζόταν γελοιότητες για να μείνει ζωντανή.

Για την ιστορία του πράγματος το Άγιο Φως ήταν επινόηση των καθολικών τον 9ο αιώνα όταν βρέθηκαν σε δεινή οικονομική θέση μετά την κατάργηση προνομίων που τους είχαν παραχωρήσει οι Άραβες χαλίφηδες. Για δυο αιώνες ο Θεός άναβε, καθώς φαίνεται, το φως για τον καθολικό καρδινάλιο. Οι ορθόδοξοι ήρθαν στα πράγματα το 1118 όταν ο Χαλίφης Σαλαχ Εν Ντιν τους έδωσε τον έλεγχο των προσκυνημάτων. Συνέχισαν τότε την κερδοφόρα παράδοση. Την ίδια εποχή ο Πάπας απαγόρευσε αυστηρά τη συγκεκριμένη αγυρτεία και οι καθολικοί, υπό τον κίνδυνο της πυράς, απεμπλάκησαν, έστω και βογγώντας, οριστικά απ΄ αυτή.